Call
Trà

Trà thập cẩm

Giá: 24.000 VNĐ

Trà Vải

Giá: 25.000 VNĐ

Trà Cam xoài

Giá: 20.000 VNĐ

Trà Cam Đào

Giá: 20.000 VNĐ

Trà Dâu

Giá: 20.000 VNĐ

Trà Chanh Kim Quất

Giá: 20.000 VNĐ

Trà Phúc Bồn Tử

Giá: 20.000 VNĐ

Trà Cam Xoài

Giá: 20.000 VNĐ

Trà Việt Quất

Giá: 20.000 VNĐ

Trà Đào

Giá: 25.000 VNĐ