Call
Topping

Sương sáo

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch dẻo

Giá: 5.000 VNĐ

Trân châu trắng

Giá: 5.000 VNĐ

Trân châu đen

Giá: 5.000 VNĐ

Thập cẩm

Giá: 5 VNĐ

Khúc bạch

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch khoai môn

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch khoai lang

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch phô mai

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch hạt chia

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch rau câu giòn

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch củ sắn

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch sợi matcha

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch dừa

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch bắp

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch nhãn nhục

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch đào

Giá: 5.000 VNĐ

Thạch củ năng

Giá: 5.000 VNĐ