Call
Sinh Tố

Sinh Tố Dừa

Giá: 20.000 VNĐ

Sinh Tố Đu Đủ

Giá: 20.000 VNĐ

Sinh Tố Táo

Giá: 20.000 VNĐ

Sinh Tố Cà Rốt

Giá: 20.000 VNĐ

Sinh Tố Mãng Cầu

Giá: 20.000 VNĐ

Sinh Tố Cà Chua

Giá: 20.000 VNĐ

Sinh Tố Dưa Gang

Giá: 20.000 VNĐ

Sinh Tố Dâu Thơm

Giá: 20.000 VNĐ

Sinh Tố Dâu

Giá: 20.000 VNĐ

Sinh Tố Sapoche

Giá: 20.000 VNĐ

Sinh Tố Bơ

Giá: 20.000 VNĐ